A = ACTION

A = ACTION 

มอบเกียรติบัตรและมอบของรางวัลให้แก่อาจารย์และนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขั้นตอนที่ 1 มอบของที่ระลึกให้แก่ ครูปัทมพร สุฤทธิ์


ขั้นตอนที่ 2 มอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียนรางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช.1 ห้อง พค.13 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 ขั้นตอนที่ 3 มอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ปวช.1 ห้อง 12 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขั้นตอนที่ 4 มอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ปวช.1 ห้อง 12 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ขั้นตอนที่ 5 มอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียน ระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขั้นตอนที่ 6 พิธีปิดโครงการมารยาทดีพี่สอนน้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น