P = PLAN

P = PLAN 

ประชุมพูดคุยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนิน
โครงการและเอกสารต่างๆ


ขั้นตอนที่ 1 ประชุมพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและเอกสารต่างๆ กับ ครูปัทมพร สุฤทธิ์


  ขั้นตอนที่ 2 ประชุมพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและเอกสารต่างๆ กับ ครูพรธิวา วงษ์พิทักษ์


                ขั้นตอนที่ 3 ประชาสัมพันธ์ให้น้องทราบรายละเอียดการจัดโครงการ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น