วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
โครงการมารยาทดีพี่สอนน้อง                           (สถานที่ทำโครงการแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ)


                                                         (เข้าพบน้องๆ ปวช.1 ห้อง พค.12 )2 ความคิดเห็น: